سیاسی و اجتماعی
مهاجرت از طریق ازدواج، شروع زندگی مشترک در کشوری جدید
یکی از راه‌های مهاجرت به کشورهای دیگر، مهاجرت از طریق ازدواج است. بسیاری از افراد با تبعه دیگر کشورها ازدواج می‌کنند و از این طریق ویزای این کشور را به دست می‌آورند. اما آیا مهاجرت از طریق ازدواج راه مناسبی برای دریافت اقامت است؟ چه چالش‌ها و مزایایی در راه دریافت اقامت از طریق ازدواج وجود دارد. در این مقاله از می‌خواهیم به بررسی کامل مهاجرت از طریق ازدواج بپردازیم و این مسئله را از جنبه‌های مختلف موردبررسی قرار دهیم. در ادامه همراه ما باشید.