تاریخ و ادبیات
معرفی کتاب قرابت معنایی جامع نشر الگو
کتاب قرابت معنایی جامع نشر الگو از جمله کتاب های پرفروش بازار میباشد که هر ساله با استقبال بسیار خوبی از سمت دانش آموزان همراه میشود این کتاب به خاطر قدرت بیان و نحوه تدریس از جمله کتاب هایی میباشد که در امر آموزش ادبیات کمک ویژه ای به دانش آموران کرده است.
ادبیات فانتزی ، ادبیات علمی‌تخیلی ؛ و جایگاه موثر ایشان در توسعه خِرد انسان امروز
روند گسترش و فاصله‌ی روزبه‌روز افزاینده مابین ادبیات فانتزی و ادبیات علمی تخیلی، از یکسوی اهمیت و تاثیر غیرقابل انکار این دو شاخه را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، افزایش مداوم کشور از حضور در این عرضه مهم را گوشزد می‌کند. باید به این باور روشن دست‌یافت که این دو ژانر مهم جهانی، فقط قالبی سرگرم‌کننده نبوده و بی‌توجهی به آن، می‌تواند تاثیرات مهمی نه فقط در جایگاه ادبیات ایران در جهان ایجاد نماید، که خصوصا در میان جوانان و نوجوانان، تاثیر علاقه به علم و دانش را کم کرده و جایگاه توسعه‌ای علمی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.