باکتری ها و ویروس ها می توانند باعث عفونت های مختلفی شوند. ولی تفاوت بین این دو نوع ارگانیسم عفونت زا در چیست؟

باکتری ها: میکروارگانیسم های ریزی هستند که فقط از یک سلول ساخته شده اند. آنها بسیار متنوع هستند و می توانند شکل و ویژگی ساختاری بسیار گوناگونی داشته باشند. آنها می توانند در هر محیطی از جمله داخل و یا روی بدن انسان زندگی کنند.

فقط تعداد کمی از باکتری ها در انسان ایجاد عفونت می کنند. این باکتری ها به عنوان باکتری های پاتوژن یا بیماری زا شناخته می شوند.

ویروس ها: نوع دیگری از میکروارگانیسم ها و بسیار کوچکتر از باکتری ها هستند. همانند باکتری ها، ویروس ها نیز متنوع هستند و اشکال و ویژگی های متفاوتی دارند.

ویروس ها زندگی انگلی دارند. بدین معنی که برای رشد، به سلول و یا بافت زنده نیاز دارند. ویروس ها می توانند به سلول های بدنتان حمله کنند و برای رشد و تکثیر خود از ترکیبات سلول های بدنتان استفاده کنند. برخی از ویروس ها طی چرخه زندگی خود، باعث مرگ سلول های میزبان می شوند.

 

عفونت باکتریایی چگونه گسترش می یابد؟

بسیاری از عفونت های باکتریایی مسری هستند؛ بدین معنی که می توانند از فردی به فرد دیگر منتقل شوند. این عفونت ها به روش های مختلفی انتشار می یابند همچون:

- تماس نزدیک با شخصی که مبتلا به عفونت باکتریایی است مثل لمس کردن و یا بوسیدن.

- تماس با ترشحات و مایعات بدن فرد مبتلا به ویژه پس از تماس جنسی و یا زمانی که فزد مبتلا عطسه و یا سرفه می کند.

- انتقال عفونت از مادر به جنین در طول دوره بارداری و یا هنگام زایمان

- تماس با سطوح آلوده مثل دستگیره های درب و یا شیر آب، و سپس لمس صورت، بینی و یا دهان

علاوه بر گسترش بیماری از فردی به فرد دیگر ، عفونت باکتریایی همچنین می تواند به واسطه نیش حشره آلوده نیز گسترش یابد. بعلاوه، مصرف غذا و آب آلوده نیز می تواند منجر به عفونت شود.

 

عفونت های شایع باکتریایی کدام است؟

برخی از موارد عفونت های باکتریایی عبارتند از:

- گلودرد استرپتوکوکی

- عفونت مجاری ادراری

- مسمومیت غذایی باکتریایی

- سوزاک

- سل

- مننژبت باکتریایی

- سلولیت

- بیماری لایم

- کزاز

 

عفونت های ویروسی چگونه گسترش می یابند؟

همانند عفونت های باکتریایی، بسیاری از عفونت های ویروسی نیز مسری هستند و می توانند به روش های مشابهی که در عفونت های باکتریایی ذکرشد، از فردی به فرد دیگر منتقل شوند.

همچنین مشابه عفونت های باکتریایی، عفونت های ویروسی نیز می توانند از طریق گزش حشرات آلوده و یا مصرف غذا و آب آلوده نیز منتقل شوند.

 

چند نمونه از عفونت های شایع ویروسی:

- آنفلوانزا

- سرماخوردگی

- گاستروانتریت ویروسی (التهاب معده و وروده)

- آبله مرغان

- سرخک

- مننژیت ویروسی

- زگیل

- ایدز

- هپاتیت ویروسی

- ویروس زیکا

- ویروس نیل غربی